بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/07/01
کل خالص ارزش دارائی ها 894,123,277,471 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 2,092,887 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 2,092,887 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 2,097,917 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 427,220

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی توسعه معادن و فلزات آرمان

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/03/06

مدیر صندوق:

شركت تامين سرمايه تمدن

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي رازدار

مدیران سرمایه گذاری:

احمد كوچكي

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار

نمودار‌ها